Çocuklarda Romatizma

Çocuklarda Romatizma

Çocuklarda görülen kireçlenme çeşitlerini adlandırma ve kategorilendirme alanında uzmanlar tarafından karar verilmiş net bir tanımlama olmamasına karşın çocuklarda de görülen kireçlenme sorunları 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; romatizmayla ilgili kireçlenme, kronik kireçlenme ve idiyopatik (nedeni belli olmayan, başlı başına) kireçlenmedir. Çocuklarda görülen kireçlenmenin sınıflandırılması konusunda belirsizlik yaşanırken 16 yaşından küçük çocuklarda kireçlenme ve romatizma görüldüğü bir gerçektir.

Çocuklarda görülen kireçlenmenin türü konusunda genel bir tanımlama olarak kullanılırken bu nedenle tedavi gören çocukların kireçlenmenin hangi türü yüzünden tedavi gördükleri konusunda istatistiklerin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Yine de ABD’de bu alanda yapılan çalışmalar doğrultusunda çocuklarda en sık görülen kireçlenme türünün romatizmaya bağlı kireçlenme olduğu ortaya çıkmaktadır.

Romatizmaya bağlı kireçlenme ise kendi içinde çok sayıda eklemi etkileyen, bütün vücuda tesir eden, dört veya daha az sayıda bağı etkileyen olarak 3’e ayrılmaktadır. Çocuklarda görülen romatizmalı kireçlenmenin bu 3 türü için farklı belirtiler görülmekte, tedavi yöntemleri farklılaşmakta ve görülen yaşlar değişmektedir. Örneğin bütün vücuda tesir eden ve İngilizce systemic adı verilen romatizmal kireçlenme kız çocuklarda erkek çocuklara oranla daha çok görülen systemic kireçlenme en sık 1-6 yaşlar arasında kendini göstermektedir.

Çocuklarda Görülen Romatizmal Kireçlenme İle İlgili Rakamlar

ABD’de 2001-2004 yılları arasında doktor ve diğer sağlık uzmanları tarafından romatizmal kireçlenme teşhisi koyulan 18 yaşından küçük çocukların sayısı 80.100’dür.

2007’de yapılan daha güncel bir araştırmaya göre ABD’de her 250 çocuktan 1’inde (ya da diğer bir deyişle 294 bin çocukta) kireçlenme ve romatizma teşhis edilmiştir. Yine aynı araştırmaya göre aileler çocuklarda oluşan romatizmal kireçlenme için her yıl 827 bin kere doktor muayenesine gitmiştir. Bu rakama 83 bin acil servis ziyaretleri dahildir.

1989 yılında çocuklarda romatizmaya bağlı kireçlenmenin Amerikan ekonomisine maliyeti 285 milyon dolar olarak hesaplanmıştır.

Kaynak: cdc.gov

, , ,

Bu yazıyla ilgili henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın