Karaciğerde Lezyon Belirtileri

Karaciğerde Lezyon Belirtileri

Pek çok kişide, çeşitli nedenlerden ötürü karaciğerde lezyon oluşumu görülebilir. Bu lezyonların büyük bölümü iyi huyludur ve hayati tehlike yaratmaz. Ancak bazı lezyonlar daha şiddetli belirtilere yol açabilir ve kısa süre içinde uygun tedavi yöntemleri ile ortadan kaldırılmaları gerekebilir. Ağrı, kanama ve bulantı karaciğerde lezyon belirtileri arasında en sık görülenlerdir.

Ağrı

Ağrı, karaciğer lezyonunun iyi veya kötü huylu olmasından bağımsız olarak en sık görülen belirtisidir. Ağrının nedeni lezyonun karaciğer dokusuna baskı yapmasından ileri gelir. Ağrıya neden olabilecek lezyon büyüklüğü en az 6 cm olarak kabul edilmektedir.

Kanama

Kanamalar yine karaciğer tümörünün bir belirtisi olarak ortaya çıkar ve genellikle iyi huylu lezyona işaret eder. Ancak nispeten daha nadir olarak görülen adenom gibi büyük karaciğer tümörleri de kanamaya yol açabilir.

Dolgunluk Hissi

Karaciğer lezyonlarının hemen her türünde, karnın üst ve alt kısmında dolgunluk hissi oluşabilir. Bu belirti genellikle karın bölgesinde rahatsızlığa yol açar ve kişiyi gaz giderici ilaçlar almaya iter. Dolgunluk hissi genellikle lezyonun ilk belirtisi olarak ortaya çıkar.

Bulantı

Karaciğer bölgesinde oluşan kistler ve lezyonlar mide bulantısına neden olabilir. Bulantı aynı zamanda safra kesesinde ya da safra kesesinde oluşan kistlerin bir sonucu olarak da görülebilir. Nedeni net olarak bilinmemekle birlikte safra kanalı kistleri kadınlarda daha çok meydana gelmektedir.

Sarılık

Karaciğerin fonksiyonlarını lezyon nedeniyle tam olarak yerine getirememesi göz ve ciltte sararmaya yol açar. Sarılık kandaki toksin birikiminin göstergesidir.

Kaynaklar

Bu yazıda yer alan bilgiler hiçbir koşulda teşhis, tedavi niteliği taşımamaktadır. Sağlık sorunlarınız için öncelikle doktorunuza danışınız.

Karaciğerde Lezyon Belirtileri İçin 3 Yorum Yapılmış

  1. Cahit demirkıran 05 Mart 2014 #

    Kronik hepatit b hastasıyım emar sonunç unda karaciğerde segment 7 ve 4/a düzeyinde milimetrik kontarastlanan alanlar olası hcc gelişimi açısından hapatobiliyer spesifik konntraslı ajan ile mr takibi önerilir bu sonuç a göre durumum nedir ne önerirsiniz?

  2. Zinnet Calap 03 Haziran 2016 #

    Merhaba ben tiroit ameliyatı oldum, patoloji sonucum bozuk geldi, tetkikler istendi ve karaciğerimde ekojen lezyon izlenmiş. TVU 139 mm olup, karaciğer sağ londa 12×17 mm boyutunda ekojen lezyon izlenmiş, yardımcı olursanız sevinirim.

  3. aylin 06 Mart 2017 #

    ICD tanı kodu: C-22–Endikasyon: Evreleme Gönderen klinik: Medikal Onkoloji BD-Açlık kan şekeri: 130 mg/dl FDG dozu: 6.6 mCi–Tarama alanı: Verteks-uyluk Serebral ve serebeller alanlarda FDG dağılımı fizyolojik sınırlardadır. Baş ve boyun yapıları incelendiğinde; nazofarinks posterolateral duvarında bilateral hipermetabolik (SUVmax: 12.7) doku kalınlaşması mevcut olup öncelikle lenfoid doku hiperplazisi ile uyumlu bulunmuştur. Opere tiroid bezi lojunda belirgin hipermetabolik odak izlenmemiştir. Kord vokal seviyesinde özellikle solda FDG tutulumu artmış olmakla birlikte fizyolojik nedenler akla gelmektedir. Toraks kesitlerinde; akciğer parankim alanlarında hipermetabolik nodül veya infiltrasyon alanı izlenmemektedir. Mediastende patolojik boyutta ya da artmış FDG tutulumu olan lenf bezi mevcut değildir. Ancak alt torakal kesitlerde preperikardiyal alanda en büyüğü yaklaşık 1.5 cm füziform yapıda düşük FDG tutulumu gösteren (SUV max:2.2) birkaç lenf nodu ile sağ prasternal landa 1.2 cm boyutlu benzer özelliklerde bir lenf nodu görüntülenmiştir. Abdomino-pelvik görüntülerde; karaciğerde ağırlıklı olarak sağ lobda olmak üzere çok sayıda hipermetabolik (SUVmax: 16.9) özellikle parankimal nodüler lezyon dikkat çekmektedir. Üriner sistem, dalak, adrenal bezler fizyolojik FDG tutulumu göstermiştir. İntestinal segmentler gözden geçirildiğinde rektosigmoid bölgede asimetrik hipermetabolik görünüm oluşturan bir duvar kalınlık artışı (SUV Max: 30.1) izlenmiştir. Batında renal hilus seviyesinde preaortik alanda , retrokaval, aortointerkaval alanda en büyüğü 1.3 cm hafif/ılımlı FDG tutulumu gösteren (SUV max: 2.3-5.1) ayrıca mezenterik yağlı dokuda FDG tutulumu göstermeyen lenf nodları mevcuttur. Görüntüleme alanına giren kas ve iskelet yapılarında FDG tutulumu normal sınırlardadır. Ped sonucu bu çıktı bilgilendirirseniz sevinirim.

Bir Cevap Yazın