Januvia’nın Yan Etkileri

Januvia’nın Yan Etkileri

Januvia, diyabet ilacıdır. Kandaki şeker seviyelerini düzenlemesine bağlı olarak ciddi yan etkileri görülebilmektedir.

Januvia, Tip-2 diyabet hastalarına reçete edilen ve kan şekeri seviyelerini düzenleyen bir ilaçtır. Tek başına veya bazı ilaçlarla kullanıldığında yan etkileri görülebilmektedir. Sadece reçeteli olarak kullanılabilir. İlacın tek başına ya da birlikte kullanıldığında etkileşime girdiği diğer ilaçlarla kullanımı durumunda yan etkilerini makalemizde bulabilirsiniz.

Januvia İlacı Nedir?

Genel olarak metabolik faaliyetleri düzenleyen Januvia, şeker hastalığı tedavilerinde tercih edilir. Vücuttaki glukoz seviyesine göre çeşitli dozlarda alınır. Genellikle günde bir kez kullanıma göre reçete edilir.

Tip-2 diyabetli yetişkinler için önerilen, kan şekeri düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olan günlük reçeteli haptır. Tip-2 diyabet, doğrudan insüline bağlı olmayan şeker hastalığı türüdür. İlacın diyet ve egzersizle birlikte kullanılması tavsiye edilir. Özellikle yemeklerden sonra vücuttaki insülin düzeylerini düzenlemeye yardım olur. Ayrıca, vücudun ürettiği şeker miktarını düşürür.

Etkin maddesi “sitagliptin”dir. “Dipeptidil Peptidaz-4 (DPP-4) inhibitörü” adı verilen ilaç sınıfında yer alır. 100 mg film kaplı tablet olarak ağızdan alınan bir ilaçtır. Her tablet 100 mg sitagliptin (sitagliptin fosfat monohidrat olarak) içerir. 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulur.

İçeriğindeki diğer yardımcı maddeler şunlardır;

 • Mikrokristalin selüloz,
 • Susuz dibazik kalsiyum fosfat,
 • Kroskarmelloz sodyum,
 • Magnezyum stearat,
 • Sodyum stearil fumarat,
 • Polivinil alkol,
 • Polietilen glikol (makrogol),
 • Talk,
 • Titanyum dioksit,
 • Kırmızı ve sarı demir oksit.

Januvia’nın Yan Etkileri Nelerdir?

Januvia, reçeteli satılan ilaçlardan biridir. Bu sebeple diğer reçeteli ilaçlar gibi bazı yan etkilere yol açabilir. En önemli yan etkisi, pankreasta üretilen insülin miktarını yükselterek, karaciğerin ürettiği şeker miktarını düşürmesidir. Bu durum, kan şekeri düşüklüğüne yol açar. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi yan etkileri de bazı durumlarda yaygın olarak görülebilmektedir.

Januvia’nın yaygın olarak görülen yan etkileri;

 • Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi),
 • Bulantı,
 • Şişkinlik,
 • Kusma,
 • Kabızlık.

Yaygın olmayan yan etkileri;

 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Uyku hali.

Tek başına veya diğer diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında görülen yan etkileri;

 • Kan şekeri düşüklüğü,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Burun tıkanıklığı veya akıntısı ve boğaz ağrısı,
 • Osteoartrit (eklem hastalığı),
 • Kol veya bacak ağrısı,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Kabızlık,
 • Böbrek problemleri,
 • Kusma,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrıları,
 • Sırt ağrısı,
 • İnterstisyel akciğer hastalığı (Akciğerlerde nefes almada zorluk).

Sülfonilüre içeren ilaçlarla birlikte kullanıldığında görülen yan etkileri;

 • Kan şekeri düşüklüğü.

Sülfonilüre ve metformin ile birlikte kullanıldığında görülen yan etkileri;

 • Kan şekeri düşüklüğü,
 • Kabızlık.

Pioglitazona ile birlikte kullanıldığında görülen yan etkileri;

 • Kan şekeri düşüklüğü,
 • Şişkinlik,
 • Ellerde ve ayaklarda şişlik.

Metformin ve pioglitazon ile birlikte kullanıldığında görülen yan etkileri;

 • Kan şekeri düşüklüğü,
 • Ellerde veya bacaklarda şişlik.

İnsülin ile birlikte kullanıldığında görülen yan etkileri;

 • Baş ağrısı,
 • Kan şekeri düşüklüğü,
 • Grip,
 • Ağız kuruluğu,
 • Kabızlık.

Januvia’nın etkin maddesi “sitagliptin”in yaygın görülen yan etkileri;

 • Burun tıkanıklığı veya akıntısı,
 • Boğaz ağrısı,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları,
 • Eklem ağrısı,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Kas ağrısı,
 • Burun iltihabı,
 • Kabızlık,
 • Böbrek problemleri,

Not: Bu tür şikâyetler, Januvia kullanımının genel yan etkileri olarak görülür. Kişilerin genel sağlık durumu, kullandıkları diğer ilaçlar gibi faktörler, yan etkilerin çeşidini ve şiddetini değiştirebilir!

Yan Etkilerinin Belirtileri

Januvia’nın içerdiği maddelere karşı duyarlı olan kişilerde yan etkiler ve bu yan etkilerle bağlantılı bazı belirtiler görülebilir. Genellikle hafif şiddette yan etkilere sebep olan Januvia’nın yan etkileri, plasebo ile tedavi edilen hastalarda görülen yan etkilerle benzerlik gösterir.

Januvia’nın sebep olduğu yan etkiler, bazı belirtilerle kendini gösterir;

Kan şekeri düşüklüğü: Januvia’nın en önemli yan etkilerinden biridir. Baş dönmesi, bulanık görme, akıl karışıklığı, konuşma güçlüğü, oryantasyon bozukluğu, açlık hissi, titreme, soğuk terleme, nöbet, sinirlilik ve heyecanlı ruh hali gibi belirtiler düşük kan şekerinin belirtileridir. Bu tür belirtiler görüldüğünde Januvia kullanımı bırakılarak ilacı reçete eden doktora başvurulmalıdır.

Kan şekeri yüksekliği: Januvia kullanıma bağlı diğer önemli yan etkilerden biridir. Açlık ve susuzluk hissi, bulanık görme, sık idrara çıkma, halsizlik ve yorgunluk, nefes darlığı, kusma ve bulantı gibi şikâyetlerle kendi gösterir. Yaşamı olumsuz etkileyen ciddi sorunlara yol açabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilen Januvia kullanımı sonucu deri dökülmesi, kaşıntı, şişlikler ve solunum zorluğu gibi belirtiler görülebilir.

Not: İlacı kullanan her 10 hastadan 1’inde çok yaygın yan etkiler görülür. Yaygın olmayan yan etkiler, en az bin hastanın 1’inde görülür.

Januvia’nın Yan Etkileri Hakkında Uyarılar

Januvia’nın yan etkileri hakkında şu bilgileri de paylaşılabiliriz;

 • Januvia alan kişilerde ölümle sonuçlanabilen pankreas iltihabı (pankreatit) ortaya çıkabilir.
 • Pankreatit sorunu yaşayanlar, bu ilacı kullanmadan önce doktora mutlaka bilgi vermelidir.
 • Karın bölgesinden sırta doğru hissedilen acı ve kusma, ilaç kullanımına bağlı pankreatit belirtileri olabilir.
 • Tip-1 diyabetli veya “diyabetik ketoasidoz” yani kanda veya idrarda ketonların artması sorunu bulunan hastaların kullanması tavsiye edilmiyor.
 • Mide ve karın bölgesinde şiddetli ve geçmeyen ağrı sorunu ortaya çıkarsa ilacın kullanımı derhal bırakılmalıdır.
 • Kalp yetmezliği ve böbreklerde problem yaşayanlar, ilacı kullanmadan önce doktora bilgi vermelidir.
 • Nefes darlığı (özellikle yatınca) sorunu, ayaklar, bacaklar ve bileklerde şişme veya sıvı birikimi, ani ve alışılmadık kilo alımı veya sıra dışı yorgunluk sorunları yaşıyorsanız kalp yetmezliği belirtileri olabilir. Bu gibi durumlarda ilacın kullanımı öncesi doktora bilgi verilmelidir.
 • “Sitagliptin” başta olmak üzere herhangi bir maddeye karşı alerjiniz Januvia kullanılmamalıdır.
 • Januvia kullanımı sonucu ortaya çıkan şiddetli alerjik reaksiyonların belirtileri şunladır; deride döküntü, kurdeşen ve yüz, dudak, dil ve boğaz şişmesi, solunum veya yutkunma güçlüğü.
 • Januvia, diğer “DPP-4 inhibitörleri” sınıfı ilaçlar gibi şiddetli eklem ağrısı geliştirebilir.
 • “DPP-4 inhibitörleri” ilaçlarının yan etkisi olan “büllöz pemfigoid” adı verilen bir cilt reaksiyonu, blisterleri veya cildin dış tabakasını bozabilir. Bu durumda ilaç kullanımı bırakılmalıdır.

Januvia’nın Diğer İlaçlarla Etkileşimi

Januvia, bazı ilaçlarla etkileşime girerek düşük kan şekerine sebep olabilir. Bu sorunda; baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, kafa karışıklığı, sinirlilik, açlık, hızlı kalp atışı, titreme ve terleme gibi belirtiler görülebilir.

Bu etkileşimler sonucu şu yan etkiler görülebilir;

 • Beta blokerler, sülfa ilaçlar, aspirin ve iltihap sökücü haplarla birlikte glikoz azalmasına yol açabilir. Bu tür ilaçlar Januvia ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Tek başına veya kan şekerini düşüren insülin, metformin, sülfonilüre, glitazonlar içeren ilaçlarla birlikte kombine olarak kullanılabilir.
 • “Metformin” içeren diğer şeker hastalığı ilacı ile birlikte kullanıldığında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.
 • “Digoksin” adlı kalp ilacı ile birlikte kullanıldığında hastalar takip edilmelidir.
 • “Siklosporin” adlı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç ile birlikte kullanıldığında doz ayarı tavsiye edilmemektedir.
 • “Sülfonilüre” ya da “insülin” gibi düşük kan şekerine (hipoglisemi) sebep olabilen ilaçlarla birlikte kullanımı durumunda kan şekeri almama riski yüksektir. Bu durumda bu ilaçların dozunun düşürülmesi önerilir.
 • Januvia, başka bir diyabet ilacı olan Rosiglitazon ile birlikte kullanıldığında mide rahatsızlığı, ishal, ellerin veya bacakların şişmesi gibi yan etkiler görülebilmektedir.
 • Januvia’nın etkileşime girdiği ilaçlarla kullanılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi her iki ilacın da etkinliği azalacaktır.
 • “Sülfonilüre” adı verilen ilaç grubu veya insülin ile birlikte kullanımı durumunda kan şekeri düzeylerini düşürebilen Januvia, makine ve araç kullanma veya ayağı basacak yer olmadan çalışma yeteneklerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Tip-2 Diyabet Nedir?

Vücudun yeterli miktarda insülin salgılayamadığı ve üretilen insülinin vücutta gerektiği gibi kullanılamadığı bir durum olan Tip-2 diyabet hastalığı, aynı zamanda vücudun çok fazla şeker (glukoz) üretebildiği bir sorundur. Kalp ve böbrek hastalıkları, körlük, ampütasyon (organ kesilmesi veya kopması) gibi sağlık problemlerine yol açabilen bu hastalığa karşı önerilen ilaç Januvia’dır.

Januvia Kullanımı Hakkında Bazı İpuçları

 • Januvia, günde 1 kez 100 mg tablet olarak, aç karnına veya yiyeceklerle birlikte ağızdan alınabilir.
 • Januvia kullanımı öncesi ve sonrası böbreklerin işlevlerini görmek için bazı kan testleri yapılabilir.
 • Januvia dozu, yan etkileri veya faydalarına bağlı olarak değişebilir.
 • Pankreatit, safra kesesi taşları, alkol bağımlılığı, kanda trigliserit düzeylerinin yüksekliği ve böbrek sorunları şikâyetleri varsa Januvia kullanımı öncesi doktora mutlaka bilgi verilmelidir.
 • Hamileyseniz ya da hamilelik planlıyorsanız, kan şekeri seviyelerini kontrol ettirmek önemlidir.
 • Januvia’nın hamilelik sırasında veya doğmamış bebeğe zarar verip vermediği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.
 • Hamilelik sırasında ilaç kullanımı gerekiyorsa süreç kayıt altına alınarak, hamile kadın ve doğmamış bebeğinin sağlığı hakkında kontrol prosedürleri uygulanmalıdır.
 • Januvia’nın emziren kadınlar üzerindeki etkileri veya anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bunun hakkında uzman doktorun tavsiyesi alınmalıdır.
 • Çeşitli sebeplerle reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanıyorsanız, vitaminler veya bitkisel takviyeler alıyorsanız Januvia kullanımı öncesi doktora bilgi verilmelidir.
 • Januvia kullanımı sırasında farklı bir hastalık için doktora başvurulduğunda ilaç kullanımı ve dozajı hakkında bilgi verilmelidir.
 • Herhangi bir böbrek rahatsızlığı yaşıyorsanız, ailede böbrek hastalığı hikâyesi varsa ilacın kullanımı riskler doğurabilmektedir.
 • Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalar için günde bir kez 50 mg doz tavsiye edilmektedir.
 • Ciddi böbrek bozukluğu veya hemodiyaliz ya da periton diyalizi evrelerinde böbrek hastalığı bulunan kişilerde günde bir kez 25 mg doz tavsiye edilmektedir.
 • 18 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmemekle birlikte bu gruptaki çocuklarda yan etkileri ve güvenli olup olmadığı konusunda bilgi bulunmamaktadır.
 • 75 yaş ve üzeri yaşlılarda iyi etki gösterdiği belirlenmiştir.
 • Januvia’nın makine veya araç kullanımı gibi bazı yetenekler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakla birlikte bu tür etkinlikleri olumsuz etkileyen uyku veya baş dönmesi gibi yan etkileri rapor edilmiştir.
 • Kan şekeri düzeylerini kontrol altına almak için reçetelenen sürede alınmalıdır.
 • İlaç kişisel olarak reçete edilir, başkalarına kullanamaz.
 • Uzman doktorun tavsiye ettiği diyet ve egzersiz programları ile birlikte reçete edilebilir.

, ,

Bu yazıyla ilgili henüz yorum yapılmamış.

Bir cevap yazın