kasko-ile-trafik-sigortasi-arasindaki-fark

Kasko ile Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

Trafik sigortası ve kasko, özellikle kaza halinde sürücü veya mağdur olan karşı tarafın zararlarını karşılamayı taahhüt eden “koruyucu” sigorta türleridir.

Kasko ve trafik sigortası, birbirini tamamlayan iki farklı sigorta türüdür. Her iki sigorta türü de, sürücülerin trafik kazaları, yaralanma ve ölüm gibi bazı olumsuz durumlarda mağduriyet yaşamamaları için güvencedir. Ancak farklı amaçları vardır. Peki, kasko ve trafik arasındaki farklar nelerdir?

Maddeler Halinde Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

 • Trafik sigortası zorunludur; kasko isteğe bağlıdır.
 • Trafik sigortası olmadan araç kullanmak yasaktır, kaskoda böyle bir yasak söz konusu değildir.
 • Trafik sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir; kaskosuz araçlar için böyle bir uygulama yoktur.
 • Trafik sigortası her yıl yenilenmek zorunludur; kasko her yıl yapılmayabilir.
 • Trafik sigortası kaza halinde karşı tarafın, kasko araç sahibinin zararlarını karşılar.
 • Trafik sigortası sadece kaza durumunda kullanılabilir; kaskonun hizmet alanı daha geniştir, örneğin kasko, yol yardımı gibi hizmetler de verebilir.
 • Trafik sigortası sadece kaza halindeki maddi ve bedeni zararları karşılarken; kasko terör ve doğal afetlere bağlı zararlar gibi birçok kalemde hasar miktarını poliçece belirlenen limitlere göre karşılayabilir.
 • Trafik sigortası araçta park halinde oluşan zararları karşılamaz; kasko park halindeki bütün zararları karşılayabilmektedir.
 • Trafik sigortasının poliçe şartları devlet tarafından belirlenir; kaskonun poliçe şartlarını özel sigorta şirketleri belirler.
 • Trafik sigortasının hasar limitini devlet belirler, isteğe göre değiştirilemez; kaskoda poliçe kapsamı genişletilebilir, hasar limitlerini araç sahibi belirleyebilir.
 • Limitleri sabit olduğu halde trafik sigortası ücretleri serbest piyasa şartlarına göre daha düşük veya fazla olabilir; ancak kaskoda poliçe şartları genişledikçe veya araç sahibinin hakları arttıkça kasko yaptırma ücreti de artar.
 • Trafik sigortasının limitleri daha düşük ve poliçe şartları daha az olduğu için fiyatı daha azdır; kasko ücretleri poliçe kapsamı fazla olduğu için daha pahalıdır.
 • Trafik sigortasında “hasarsızlık indirimi” yüzde 20’dir; kaskoda bu oran yüzde 65’e kadar çıkabilmektedir.
 • Trafik sigortası rekabete fazla açık ve etkili değildir; kasko, sigorta şirketleri arasındaki rekabette büyük önem arz eder.
 • Trafik sigortası kapsamındaki ücretlerin limitleri her yıl Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği oranlara göre “tavan fiyat uygulaması” ile belirlenir; kasko oranları esnektir, sigorta şirketinin hizmetleri ve araç sahibinin alacağı hizmetleri tercihine göre farklılık gösterebilir.
 • Trafik sigortası borcu olan aracın alımı ve satımı yapılamaz; kaskosuz araç alınıp satılabilir.
 • Trafik sigortasının kapsamı dardır; kaskonun kapsamı sigorta şirketlerinin rekabet şartlarına göre çok geniş olabilmektedir.
 • Trafik sigortası yurt dışındaki kaza, hasar veya bedensel maliyetleri karşılamaz; kasko poliçesine yurt dışındaki kaza ve hasarlar da eklenebilmektedir.
 • Trafik sigortalarının araç servisleri ile anlaşmaları sınırlı iken kaskolar özel araç servisleri ile çok farklı anlaşmalar yapabilmektedir. Örneğin, kasko kapsamına mini onarım, oto boya koruma, bakım hizmetleri de eklenebilmektedir.

Trafik Sigortası Nedir?

Türkiye’de en yaygın sigorta türü olan trafik sigortasının diğer adı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”dır. “Sorumluluk sigortası” kapsamında değerlendirilen sigorta türüdür.

Buna göre trafik sigortası genel olarak şu şartları kapsar;

 • Trafiğe kayıtlı her araç, Karayolları Trafik Kanunu gereği trafik sigortası yaptırmak zorundadır.
 • Amacı; karşı tarafın zararlarını teminat altına almaktır; diğer bir ifadeyle sizin karşı tarafa karşı sorumluluğunuzu yerine getirmenizi amaçlar.
 • Trafik kazası halinde karşı tarafın malına veya canına verilen zararları karşılamayı amaçlar.
 • Üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedenî zararları kapsar.
 • Hasar veren kişinin hukuki sorumluluğunu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eden bir sigorta türüdür.
 • Araç veya poliçe sahibinin zararlarını karşılamaz.
 • Trafik sigortasının şartları devlet tarafından belirlenir.
 • Maddi olarak belirli limitlerle sınırlıdır, manevi tazminatları karşılamaz.
 • Bu sigorta türünde belirlenen hasar karşılama limiti aşıldığında kalan zarar miktarını araç sahibi karşılar. Örneğin; kaza halinde karşı tarafta 40 bin lira maddi hasar oluştuğunda sigorta limiti 20 bin lira ise aradaki 20 bin liralık farkı poliçe sahibi öder.
 • Kasko yerine kullanılamaz.

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko veya diğer adıyla “kara taşıtları sigortası”, trafik kazası, aracın yanması, çalınması, doğal afetlerde veya terör saldırılarında zarar görmesi gibi durumlarda araç sahibinin mağduriyetini gidermeyi amaçlayan sigorta türüdür.

Buna göre, kasko genel olarak şu şartları kapsar;

 • Kasko, araçtaki zararları poliçe kapsamındaki şartlar çerçevesinde karşılar.
 • Zorunlu bir sigorta değildir, her araç sahibi yaptırmayabilir.
 • Kaza durumunda araç veya poliçe sahibinin zararlarını karşılar; yani araç sahibinin zararlarını teminat altına almayı amaçlar.
 • Kaskoda teminat sürücüye değil, araca verilir. Araç sahibi dışında aracı kullanan birinin yol açtığı hasarlar, araca ait kaskodan karşılanabilir.
 • Poliçe kapsamı araç sahibi tarafından belirlenebilir.
 • Poliçe kapsamında araç sahibi lehine olan maddeler arttıkça kasko ücreti artar.
 • Poliçe şartlarına göre araçtaki zararın tamamını veya bir kısmını karşılar.
 • Kasko; yedek parça desteği, yol yardımı, anahtar desteği, yedek araç desteği, lastik değişimi gibi ekstra birçok hizmeti de kapsayabilir.
 • Kaza dışında çalınma, terör, yangın, sel, deprem ve diğer doğal afetlere bağlı zararları da belirli limitlerle karşılamayı taahhüt eder.
 • Kaskoda, yaşanan bölgedeki doğal afet veya terör risklerine göre poliçe şartları belirleme olanağı vardır.
 • Poliçe şartlarına göre araç sahibi veya araçtaki kişilerin sağlık masraflarını karşılayabilir.
 • Kasko poliçesi kapsamında “Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası” başlığı altında ek sözleşme yapılarak manevi tazminat talepleri ve trafik sigortasının limitini aşan kısımlar karşılanabilir. Bu güvence, isteğe bağlı olarak kasko poliçesine eklenebilmektedir.

Bunları da Bilmelisiniz!

 • Trafik sigortası veya kasko, araç sürücüsünün alkollü veya ehliyetsiz olması halinde meydana gelen hiçbir hasarı ve zararı karşılamamaktadır. Yani alkollü veya ehliyetsiz sürücülerin karıştıkları kazalarda her iki sigorta türü de geçersizdir.
 • Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin karşı tarafa verdiği zararlar, hasara sebep olan alkollü veya ehliyetsiz sürücünün trafik sigortası veya kaskosu ile karşılanabilir.
 • Kasko ve trafik sigortası birbirinin alternatifi olamaz; ancak tamamlayıcısıdır. Yani birinde olmayan madde, diğerinde vardır.
 • Türkiye genelinde en çok trafik kazası yaşanan il İstanbul’dur. Bu sebeple sigortacı ücretleri belirlenirken en riskli il İstanbul’dur.
 • Trafik sigortası ve kasko ücretleri aracın bulunduğu ildeki trafik kazası veya doğal afet risklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
 • Zorunlu trafik sigortasında azami prim ve tavan fiyat uygulaması bulunmaktadır. Tavan fiyat bir defaya mahsus yüzde 5 artırılabilir.
 • Her iki sigortanın fiyatları, “iyi sürücü” ve “kötü sürücü” ekseninde belirlenmektedir. Yani çok kaza yapan sürücüler daha fazla sigorta primi ödemek zorunda kalır.
 • Kasko kapsamında bulunan yol yardımı hizmetleri, 1990’lı yıllardan itibaren poliçelere eklenmeye başlanmıştır.
 • 2000’li yıllardan itibaren sigortacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak kaskodaki hizmetlerin kapsamları genişlemeye başlamıştır.
 • Her iki sigorta türü de bedensel ve sağlık maliyetlerini poliçe kapsamına göre belirli limitlerde karşılamaktadır.
 • Trafik sigortası ve kasko ücretleri; hasarsızlık indirimi, araçların trafiğe kayıt yılı, modeli, motor hacmi ve aracın bulunduğu ildeki risklere göre farklılık gösterebilmektedir.
Bu yazıyla ilgili henüz yorum yapılmamış.

Bir cevap yazın